Altangolv

Altangolv

Nu är det högaktuellt att snygga till sina altaner, trädäck och trappor och mest lättarbetat är det med Traditionell talloljesåpa. HälsingeSåpa är en gammaldags fet såpa som fungerar utmärkt till ändamålet. Många ringer och frågar hur man gör så jag försöker berätta hur jag gör utan att för den skull påstå att det är det enda och bästa sättet.
Ny impregnerad trätrall behöver ingen behandling men bör ju hållas ren så att mögel och mossa inte får fäste. Nytt obehandlat virke behöver fett för att bli lite smutsavvisande och äldre virke behöver rengöras och återfettas. Jag gör likadant oavsett virkets beskaffenhet, men oftare ju torrare träet är.

Börja gärna tidigt på dagen med dagg i träet eller efter en regnskur. Smutsen löses upp lättare då. Bearbeta några m2 åt gången: slå på koncentrerad såpa, ta vatten i borsten och skura upp ett skum (skura alltid i träets längdriktning) som Du sedan spolar av med slang innan skummet hunnit torka in. Viktigt att undvika direkt solsken då risken är att skummet torkar innan man hunnit spola, det är också anledningen till att man arbetar med ett mindre område åt gången. I skummet finns smutsen och kvar i träet finns resten av den feta såpan.

Om altanen är väldigt torr så efterbehandlar man den rena altanen med en blandning av 50 % HälsingeSåpa och 50 % vatten det antal gånger som krävs för att trallen ska kännas återfettad utan att för den skull bli kladdig. Låt såplösningen torka in efter varje behandling så märker Du om det behövs mera såpa. Om det blir för mycket såpa, torka med bara vatten för att jämna ut överflödet.

Hur mycket såpa kan behövas ? Jag brukar säga ca 5 liter / 40 m2 för rengöring och återfettning