Altangolv

Högaktuellt att snygga till sina altaner, trädäck och trappor och mest lättarbetat är det med Traditionell talloljesåpa. HälsingeSåpa är en gammaldags fet såpa som fungerar utmärkt till ändamålet. Många som ringer och frågar hur man gör så jag försöker berätta hur jag gör utan att för den skull påstå att det är det enda och bästa sättet.
Ny impregnerad trätrall behöver ingen behandling men bör ju hållas ren så att mögel och mossa inte får fäste. Nytt obehandlat virke behöver fett för att bli lite smutsavvisande och äldre virke behöver rengöras och återfettas.
Jag gör likadant oavsett virkets beskaffenhet, men oftare ju torrare träet är. Bearbeta några m2 åt gången: slå på koncentrerad såpa, ta vatten i borsten och skura upp ett skum (skura alltid i träets längdriktning) som Du sedan spolar av med slang innan skummet hunnit torka in. Viktigt att undvika direkt solsken då risken är att skummet torkar innan man hunnit spola, det är också anledningen till att man arbetar med ett mindre område åt gången. I skummet finns smutsen och kvar i träet finns resten av den feta såpan. Visst kan man efterbehandla med ren såpa som infettning men jag skurar hellre vår, sommar, höst och det räcker som behandling tycker jag.
Med vänlig hälsning Ingegerd